Så fungerar offentlig upphandling

Ett företag säljer oftast sina tjänster eller varor antingen till andra företag eller till privatpersoner. Men det finns även en väldigt stor marknad att sälja till offentlig sektor, det vill säga skattefinansierade verksamheter underställt exempelvis staten eller en kommun. Detta är dock en väldigt annorlunda värld från att sälja till andra företag eller privatpersoner och det har att göra med de regler som finns kring hur offentlig sektor köper in varor och tjänster, det man kallar för offentlig upphandling.

Att börja med offentlig upphandling är inte alltid det enklaste. Det gäller att veta vad det är man ger sig in på och ha väldigt bra koll på inte bara sitt eget företag utan även ens konkurrenter. Det är inte för intet att det finns en hel del utbildning inom offentlig upphandling.

När något ska upphandlas lägger kunden, oftast refererad till som den upphandlande myndigheten, ut en annons på en eller flera portaler på nätet där företag kan gå in och läsa dem. Denna annons inkluderar ett förfrågningsunderlag som ska detaljera alla krav som ställs på varan eller tjänsten samt leverantören av denna.

Alla som vill vara ha chansen att bli leverantör måste nu formulera en anbud och skicka in. Detta är den viktigaste och svåraste delen för företag då det inte finns några andra chanser. Det gäller att veta vilket som är det bästa anbudet man kan lämna för att vara konkurrenskraftig men ändå tjäna pengar på att vara leverantör.

När den tiden för upphandlingen är över samlar den upphandlande myndigheten in alla anbud och går igenom dessa. De får inte visa någon preferens eller särbehandling utöver själva anbudet och det mest fördelaktiga är det som kommer att bli utvalt. Innan det dock blir dags att skriva avtal finns det tid för eventuella överklagningar av beslutet.

Efter dessa skriver företaget och den upphandlande myndigheten avtal om leveransen av varan eller tjänsten.