En bra inomhusmiljö på arbetsplatsen

Arbetsmiljön påverkar oss på flera olika sätt. Och det finns många faktorer som har en roll att spela i detta. Här tittar vi kortfattat på några av de viktigaste faktorerna och hur man kan arbeta med dem för att skapa en bättre inomhusmiljö på arbetsplatsen.

Städning

Städning är något som alla lokaler behöver i en eller annan utsträckning. De flesta kontor och liknande lokaler betalar städfirmor för att städa omkring en gång i veckan. Men det är klokt att titta noga på lokalens förutsättningar och anpassa behovet efter det.

Har man exempelvis många textilgolv kan det vara klokt att grundligt rengöra dessa emellanåt. Det kräver dock lite extra utrustning som inte alla städfirmor har till hands. Då kan man alltid vända sig till ett bättre utrustat företag som ett engångsprojekt.

Ventilation

En välventilerad lokal har i regel mycket bättre inomhusluft. Ett företag som äger byggnaden de utgår från har själv ett ansvar att se till att ventilationen inte bara fungerar felfritt utan även är anpassad storleken av lokalerna. Många företag hyr dock sina lokaler och behöver därmed ta upp eventuella problem med hyresvärden. Det ställs dock höga krav på ventilation idag och det är upp till hyresvärden att se till att systemet gör jobbet ordentligt.

Med allt fler framsteg vad gäller isolering måste ventilationen klara av allt mer för att skapa ett bra inomhusklimat. Tyvärr har allt för många byggnader endast självdrag som ventilation. Och det är ofta inte i stånd att hantera förhållandena många lokaler har idag. Ett system som FTX kommer vara mycket mer lämpad att hantera ventilation idag och är något företag helt klart borde ta att utforska närmare.