Att anställa kompetent personal

Det är inte alltid det enklaste att anställa kompetent personal. Det kan även fast man har ett bra CV och fina rekommendationer visa sig att det inte alls var man tänkt sig som företag. Det gäller att kunna ta fram det som behövs för att förstå vilken potential de kandidater som söker den utlysta tjänsten har.

Med hjälp från företaget Psykologisk Metod så kan man genomföra personlighetstester och begåvningstester på de sökande. På så sätt så får man fram resultat från den enskilde och kan på så sätt enklare avgöra om det är det finns den kompetens som man eftersöker. Om man har många sökande på en speciell tjänst så kan man utföra ett så kallat screeningtest för att snabbt få fram resultat på vilka sökande som passar bäst för utlyst tjänst.

Det kan vara en påfrestande process att läsa ansökningar om det är många som söker anställning i ert företag. Om ni redan innan klargör vilka förutsättningar som finns för den sökande och redan vid start genomför dessa tester så kan man lättare hitta de som kan vara rätt för företaget. Var även noga när ni sammanställer platsannonsen så den som säker är medveten om vilka tester som kommer att behöva genomföras. Redan där så kan man sålla bland de som väljer att söka arbete hos er.

Se också till att ställa de rätta frågorna då det kommer till intervjuer. Ibland kanske ledande frågor hjälper den sökande men det är lika viktigt att ni får en bekväm situation där både du och den sökande känner sig bekväm. Det gäller att hitta en bra balans och att skapa bra frågor som ska ställas. Se till att du själv är påläst och i princip kan frågorna du ska ställa utantill. Du kan ha ditt papper som stöd men du ska vara påläst.