Använda sig av bemanningsföretag

När man behöver personal tillfälligt för att till exempel hantera en speciellt stor order eller påskynda ett projekt effektivt och utan förlust av kvalitet, söker man sig ofta till något som bemanningsföretag som en lösning.

Antalet bemanningsföretag i Sverige är över 600 och de täcker alla möjliga områden och branscher. Medan det är vanligt att tänka sig att personal som vanligen hyrs in är kontorspersonal eller industriarbetare, men det finns även företag som Vårdsupport, som enligt namnet antyder tillsätter personal inom vårdyrken.

Till att börja med är det viktigt att korrekt identifiera sina behov. Titta alltid först om behovet faktiskt finns där eller om det är möjligt att lösa utan att ta in extra personal.

När behovet av extra personal dyker upp är det viktigt att tänka efter och göra en del efterforskning. Det första man alltid vill göra är att välja ett auktoriserad företag. Detta betyder att de är en seriös aktör på marknaden, att de följer de etablerade reglerna och att de erbjuder kollektivavtal.

Medan en del företag hyr ut personal inom många olika branscher är det vanligt att bemanningsföretagen är något mer specialiserade. Vilket betyder att beroende på vilken bransch ens eget företag arbetar inom kan antalet potentiella bemanningsföretag man kan använda sig av variera ganska stort.

Det är också värt att ta reda på vilken process bemanningsföretaget har. Från hur de rekryterar och väljer kandidater till hur de använder sina kunders uppgifter och fakturerar. Ju mer man vet om företag desto bättre kan man identifiera om de är rätt val eller inte.

Man kan även försöka hitta andra företag som använt sig av deras tjänst och se om man kan få en uppfattning hur andra företag mer eller mindre betygsätter dem. Det går ofta att besöka företagets sida på Facebook eller LinkedIn i detta steg.